Sector.sk
Kinema.sk
Onlinehry.sk
Plnehry.sk
Funny.sk
Pikosky.sk
Rozpravky.sk
Prihlásiť sa
RSS
Kino recenzia > Agnus Dei
Crawl
Rocketman
Blinded by the Light
Di qiu zui hou de ye wan

AGNUS DEI

Francúzsko-poľská dráma zachytáva citlivý problém tehotných mníšok ako následok bujarého vyčíňania oslobodzujúcich ruských vojakov z konca druhej svetovej vojny. Luxemburská režisérka...
Francúzsko-poľská dráma zachytáva citlivý problém tehotných mníšok ako následok bujarého vyčíňania oslobodzujúcich ruských vojakov z konca druhej svetovej vojny. Luxemburská režisérka...

Francúzsko-poľská dráma zachytáva citlivý problém tehotných mníšok ako následok bujarého vyčíňania oslobodzujúcich ruských vojakov z konca druhej svetovej vojny. Luxemburská režisérka Anne Fontaine si ako predlohu filmu zvolila reálne skúsenosti lekárskej asistentky francúzskeho Červeného kríža Madeleine Pauliac.

Stážistka Mathilde (Lou de Laâge) sa v Poľsku stará o ranených Francúzov, no z neďalekého kláštora ju poprosia o pomoc pri pôrodoch. Mladá žena sa ocitá v ponurých priestoroch plných modlitieb, no žiadneho vyslyšania. Stáva sa svedkom duchovných zápasov, keď bol celibát násilne pretrhnutý a, navyše, navždy naštrbený existenciou potomka. S prísnou matkou predstavenou Mathilde len ťažko nachádza akú-takú možnosť riešenia situácie. V popredí totiž stojí neriešiteľný rozkol zachovania úcty k zvolenému poslaniu služby Bohu a úcty k životu spolu s novonastoleným poslaním matky.

Dráma plynie krásnym nenásilným tempom. Divák dostáva komplexný pohľad na intímnu miestnu problematiku so všetkými bariérami, aké musí zdolávať žena zasvätená Bohu. Vo veľmi trefne vedených dialógoch badať nemožnosť racionálne zvládať nastolený problém, keďže pravidlá kláštora, a kresťanstva vôbec, očividne nerátajú so znásilneniami. Režisérka krehko narába s náboženským presvedčením, ktoré sa spočiatku zdá skostnatené, no postupom príbehu môžeme vidieť naozajstnú nefalšovanú lásku k Bohu a potrebu žiť podľa vytýčeného presvedčenia, kde takéto pragmatické zverstvá jednoducho nesmú existovať.

Žiadna z tehotných rehoľníčok nie je hodná zatratenia, no musí zápasiť so svojím novým telesným stavom a prijať nový nábožensko-spoločenský status dôvodu vzniku života. Mathilde má v tomto prerode dôležité postavenie prepojenia svetského a náboženského sveta. Obetavo pomáha a pomaly stiera obranný múr striktnej výchovy, aby sa matkám dostalo patričnej úcty a opatery na úrovni pozemskej reprodukčnej reality.

Filmovému tempu pozvoľného odhaľovania úskalí výborne sekundujú nevtieravá kamera, pevne podchytené charaktery vo vynikajúcom hereckom prevedení a v neposlednom rade pre diváka bez kláštornej výchovy so všetkou úctou a nezosmiešňujúco vyobrazený život pokorných mníšok. Bez zpochybňovania cirkevných nedostatkov, bez ostentatívnej revolty účastníčok, stále vo skvele vytýčených medziach služby Bohu. Paradoxujúcim prvkom sú práve spomínané dialógy, kde je badať jasný rozkol svetskej a náboženskej logiky.

Na diváka počas sledovania Agnus dei čaká vlastný vnútorný dialóg na tému síce úplne banálnej, ale spoločensky veľmi ďalekosiahajúcej zápletky. Za múrmi kláštora to totiž nie je len o chválospevoch, modlení a odmietaní. Rehoľné sestry zažívajú umiernené formy radosti, ktoré autorka vkusne posadila proti svetským zafajčeným štamprliam. Nesúdi, iba predhadzuje. Ako bez úcty k Bohu obyčajná ľudská potreba strašne poničí dôstojnosť viery v jej základných princípoch.


Les innocentes (Francúzsko/Poľsko, 2016, 115 min.)
Réžia: Anne Fontaine. Scenár: Anne Fontaine, Pascal Bonitzer, Sabrina B. Karine, Alice Vial. Hrajú: Joanna Kulig, Agata Buzek, Lou de Laâge, Agata Kulesza, Anna Próchniak, Vincent Macaigne, Helena Sujecka, Eliza Rycembel, Katarzyna Dabrowska, Zacharjasz Muszyński

2017-04-022.4.2017 | Zuzana Ondrišová
login facebok
Fotogaléria k článku
Dráma
115 min
Francúzsko Poľsko
2016
23.3. 2017
26.1. 2016
8 z 10
Mám v zbierke
0 z 10
6 z 10
8 z 10


Kinema na Facebooku
Kinema na Facebooku
Práve v kinách
Práve v kinách
Prichádza do kín
Prichádza do kín
Anketa
Anketa
Vaše názory
Vaše názory
skyreveryPript | Beowulf
https://skyrevery.ru/news/empty_legs_mart_2018/ - Íîâîńňč: Empty legs Ěŕđň 2018 - ďîäđîáíĺĺ íŕ íŕřĺě ńŕéňĺ http... >
ArabekPap | Beowulf
https://clck.ru/FkugB - Çíŕęîěńňâŕ Mogan. Ńŕéň çíŕęîěńňâ Mogan áĺńďëŕňíî, áĺç đĺăčńňđŕöčč, äë˙ ńĺđüĺçíűő îňíîřĺíčé. >
FlexiRentGot | Beowulf
Innsbruck - Anrainer empören sich über Flexirent-Bordell (Innsbruck) in der Nähe des Landhausplatzes. Da der Betrieb jed... >
Filmepanda | Beowulf
whatever >