Sector.sk
Kinema.sk
Onlinehry.sk
Plnehry.sk
Funny.sk
Pikosky.sk
Rozpravky.sk
Prihlásiť sa
RSS
Zaujímavosti > Vyradenie Bathory malo jasné dôvody
Systemsprenger
Les Misérables
Childs Play
A Rainy Day in New York

VYRADENIE BATHORY MALO JASNÉ DÔVODY

Výber filmu nie je výberom najlepšieho slovenského filmu, ale výberom najlepšieho z tých slovenských filmov, ktoré spĺňajú kritériá Academy ...
Výber filmu nie je výberom najlepšieho slovenského filmu, ale výberom najlepšieho z tých slovenských filmov, ktoré spĺňajú kritériá Academy ...

Slovenská filmová a televízna akadémia (ďalej SFTA) splnila podmienky stanovené Academy of Motion Picture Arts and Sciences, preto je oprávnená za Slovensko navrhovať film, ktorý bude zaradený do výberu na nominácie v kategórii Foreign Language Film Award.

Výber filmu nie je výberom najlepšieho slovenského filmu, ale výberom najlepšieho z tých slovenských filmov, ktoré spĺňajú kritériá Academy of Motion Picture Arts and Sciences, ktorá je organizátorom ceny, o ktorú sa slovenská kinematografia chce uchádzať.

Prezídium informovalo 18. augusta 2008 svojich členov, že v období stanovenom Academy of Motion Picture Arts and Sciences vzniklo deväť slovenských filmov (Tajnosti, r. Alice Nellis, Démoni, r. Róbert Šveda, Roming, r. Jiří Vejdělek, Polčas rozpadu, r. Vlado Fischer, Muzika, r. Juraj Nvota, Slepé lásky, r. Juraj Lehotský, Jahodové víno, r. Dariusz Jabłoński, Bathory, r. Juraj Jakubisko a Tobruk, r. Václav Marhoul), z ktorých štyri zodpovedajú stanoveným pravidlám a vyzvalo členov k hlasovaniu. Pravidlá Academy of Motion Picture Arts and Sciences sú zverejnené na oficiálnej stránke americkej akadémie; pravidlá pre kategóriu Foreign Language Film Award nájdete TU.

Prezídium SFTA nerealizovalo žiadnu „predselekciu“ filmov. Keďže navrhuje film do súťaže s verejne známymi a presne stanovenými pravidlami, určenie filmov na hlasovanie pre členov SFTA záležalo od splnenia organizátorom stanovených pravidiel. Žiaden iný dôvod neviedol k tomu, že päť slovenských filmov nebolo predmetom hlasovania. Od 18. augusta sa žiaden člen SFTA neobrátil na kanceláriu SFTA so žiadosťou o prehodnotenie znenia hlasovacieho lístka, ani so žiadnou otázkou či pochybnosťou súvisiacou s hlasovacím procesom.  

Spoločnosť Jakubisko film Slovakia s.r.o. sa 5. septembra 2008 obrátila na Prezídium so žiadosťou, aby prehodnotilo návrh filmov určených na hlasovanie členmi SFTA vzhľadom na skutočnosť, že film Bathory spĺňa podľa názoru spoločnosti všetky kritériá na to, aby mohol byť predmetom takéhoto hlasovania, resp. aby SFTA požiadala Academy of Motion Picture Arts and Sciences o výnimku pre tak výnimočný slovenský film. Keďže oficiálne zverejnené pravidlá neobsahujú explicitne žiadnu možnú výnimku v kategórii Foreign Language Film Award a túto výnimku nevedela identifikovať ani spoločnosť Jakubisko film Slovakia, Prezídium na základe podnetu pozastavilo vyhodnocovanie hlasovania a obrátilo sa listom na organizátora cien s prosbou o konzultáciu, či bol film Bathory správne posúdený podľa pravidiel.

V opakovanej komunikácii s organizátormi ceny títo pripustili možnosť akceptácie slovenského dabingu ako originálneho jazyka filmu v prípade, že by film striktne spĺňal ostatné kritériá. Tými sú stanovené pomery minimálnej účasti tvorcov z prihlásenej krajiny v troch skupinách. Z krajiny, ktorá prihlasuje film, musia byť:

a) dvaja z troch tvorcov (režisér, výkonný producent a scenár)
b)
štyria zo šiestich tvorcov (výtvarná koncepcia, kamera, kostýmy, strih, zvuk a hudba) – v prípade viacerých tvorcov prichádza do úvahy ten „hlavný“
c) a signifikatné zastúpenie v hlavných hereckých úlohách

Uvedené podmienky musia byť splnené v každej zo skupín zvlášť a zároveň aj kumulatívne vo všetkých troch skupinách, t.j. nestačí aby bolo väčšinové zastúpenie len po konečnom sčítaní všetkých tvorcov.

Pri kontrole účasti tvorcov používala SFTA, rovnako ako jej partnerská americká organizácia, oficiálne informácie o filme (napríklad distribučný list, stránku filmu uvádzanú na distribučnom listekatalóg festivalu v Karlových Varoch...). Distribučný list nie je „marketingovým oznamom“; audiovizuálny zákon (č. 343/2007 Z.z.) ustanovuje aké povinné údaje musí distribučný list obsahovať: „§ 16 Povinné údaje o audiovizuálnom diele; ods. 1 Výrobca slovenského audiovizuálneho diela je povinný (...) na distribučnom liste uviesť: názov, zoznam autorov, zoznam výkonných umelcov v hlavných úlohách ...“ Na distribučnom liste k filmu Bathory je medzi predstaviteľmi deviatich hlavných postáv uvedená zo slovenského hereckého zastúpenia len p. Jakubisková. 

Podľa § 11  audiovizuálneho zákona je výrobca slovenského audiovizuálneho diela povinný dielo najmenej 30 dní pred začatím jeho verejného šírenia zapísať do zoznamu slovenských audiovizuálnych diel, ktoré vedie ministerstvo kultúry. Film Bathory sa v zozname slovenských audiovizuálnych diel dodnes nenachádza

Film Bathory kritérium zastúpenia podľa oficiálnych informácií poskytovaných producentmi a distributérmi nespĺňa a túto skutočnosť potvrdili tiež organizátori ceny. Z uvedených dôvodov dospelo Prezídium (v zložení: Emília Vášáryová, prezidentka SFTA, Juraj Nvota, viceprezident SFTA, Zuzana Mistríková, viceprezidentka SFTA, Peter Dubecký, Peter Jaroš, Marek Leščák, Peter Michalovič a Ivana Zajacová) k stanovisku, že film Bathory nemôže byť predmetom hlasovania. V prípade, že by bol film hlasovaním členov SFTA vybraný a poslaný do Los Angeles, organizátori by ho vylúčili z procesu posudzovania pred samotným hodnotením, čo by znamenalo, že by sa o pozornosť nemohol uchádzať žiaden slovenský film a SFTA by ako partner Academy of Motion Picture Arts and Sciences bola v pozícii organizácie, ktorá nedodržiava pravidlá súťaže platné pre všetky krajiny, ktoré sa súťaže chcú zúčastniť.

Prezídium o svojom rozhodnutí 18. septembra informovalo spoločnosť Jakubisko Film Slovakia. Reakcia producentky filmu bola SFTA doručená 20. septembra aj so žiadosťou, aby boli o situácii informovaní všetci členovia SFTA. 22. septembra rozposlala kancelária SFTA všetkým členom stanovisko Prezídia aj list producentky filmu Deany Jakubiskovej. Do dnešného dňa sa na Prezídium neobrátil ani jeden člen so žiadosťou o zvolanie Valného zhromaždenia alebo s akýmkoľvek iným stanoviskom, ktoré by vyjadrovalo nesúhlas s postupom Prezídia vo veci hlasovania.  

Prezídium komunikovalo so spoločnosťou Jakubisko film Slovakia vždy operatívne, poprípade obratom hneď ako získalo informácie od organizátorov ceny. Keďže 22. septembra 2008 sa na prezidentku SFTA obrátila listom advokátska kancelária, ktorou sa nechala spoločnosť Jakubisko film Slovakia zastupovať, SFTA poverila komunikáciou advokáta, pričom jeho odpoveď bola doručená druhej strane 25. septembra 2008. Na tento list už SFTA ani jej advokát nedostali žiadnu reakciu.

Prezídium SFTA opätovne vyjadrilo úctu režisérovi Jurajovi Jakubiskovi a vylúčilo akékoľvek úmyselné „nepripustenie“ filmu Bathory k hlasovaciemu procesu. Zároveň konštatovalo, že film má legitímnu možnosť v tomto i budúcom roku prihlásiť sa v ostatných kategóriách cien Academy of Motion Picture Arts and Sciences; podmienkou je sedemdňová distribúcia filmu v Spojených štátoch amerických, konkrétne v oblasti Los Angeles.

Prezídium SFTA rozhodlo, že v budúcnosti bude pre účely výberu filmu pre Foreign Language Film Award udeľovanú Academy of Motion Picture Arts and Sciences, požadovať od všetkých producentov potvrdenie údajov o filme, ktoré budú musieť byť doložené (rovnako ako to požaduje aj Academy of Motion Picture Arts and Sciences) kópiami oficiálnej komunikácie spojenej s distribúciou daného filmu (distribučný list, plagát, zverejnené inzercie).

2008-09-3030.9.2008 | SFTA
login facebok
Fotogaléria k článku
Dráma
138 min
ČR SR VB Maď
2007
10.7. 2008
10 z 10
Mám v zbierke
0 z 10
4 z 10


Kinema na Facebooku
Kinema na Facebooku
Prichádza do kín
Prichádza do kín
Anketa
Anketa
Vaše názory
Vaše názory
vzdy je co objavovat, trojka bola v poho, a 5 bola vyborna akčná komedia, ktorá bavila viacej ako jednicka ci dvojka, al... >
Mario Rodriguez | X-Men: Dark Phoenix
Michal jednoznačné vidieť že si fanúšikom Singera... :)Ja osobne si myslím že Singer je priemerný režisér, kedysi spravi... >
Jakubisko | Trhlina
Tu sa potvrdzuje že Slováci točiť filmy moc nevedia kópia americkej sra..y :) >
Pozor, fanúšikom zrejme neušla info, ale aj pre všetkých ostatných: okrem štandardnej verzie v kinách existuje aj dlhšia... >